Tumblelog by Soup.io
  • miimi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

4351 e186 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
3679 0b62 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
Reposted fromaleander aleander viairmelin irmelin
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viairmelin irmelin
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

August 02 2019

4076 5e01
Reposted fromkrzysk krzysk vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim vialexxie lexxie
8410 22a4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viausmiechprosze usmiechprosze
6711 f5a0

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
6785 3776
2832 250a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viairmelin irmelin
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
3097 c7b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 01 2019

2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl